Michał STYSZ, Michał MĄCZKA, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC

DOI: 10.5277/hm140101
historia górnictwa,  relikty dawnych wyrobisk górniczych, Janowiec, Góry Bardzkie