Zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami za autorów publikacji naukowych można uznać osoby, które:

    1. wniosły istotny wkład do koncepcji artykułu,
    2. istotnie przyczyniły się do zebrania i selekcji danych, lub ich analizy i interpretacji,
    3. przygotowały rękopis lub dokonywały jego krytycznej korekty, istotnej pod względem merytorycznym.

   Pozyskiwanie funduszy badawczych, gromadzenie danych, lub ogólny nadzór nad grupą badawczą nie uzasadniają włączenia w skład zespołu autorskiego artykułu.