Redakcja nie wątpi w prawość i uczciwość P.T. Autorów, jednakowoż specyfika naszych czasów narzuca konieczność literalnego przedstawienia obowiązujących reguł etycznych.

   Niedopuszczalne są, powszechnie uznane za naganne, praktyki takie jak plagiaty, fałszowanie danych, czy publikowanie tych samych materiałów w różnych czasopismach (tzw. „double publication”). W przypadku ich wystąpienia redakcja wzywa do wyjaśnień i podejmuje odpowiednie kroki.