Kolejność osób w składzie autorskim oraz afiliacje określają Autorzy.

Uzyskane dane osobowe Autorów oraz nadesłane materiały wykorzystywane są wyłącznie podczas redakcyjnej obróbki tekstów. Nie są one udostępniane osobom trzecim w żadnym innym celu.