1. Wszystkie nadchodzące materiały podlegają wstępnej ocenie redakcyjnej.
  2. Teksty zakwalifikowane jako artykuły przekazywane są do recenzji. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów, wyznaczonych przez Redakcję.
  3. Recenzje mają formę pisemną – przedstawiane są za pomocą formularza recenzenckiego, do którego, w razie potrzeby mogą być dołączone komentarze.
  4. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem dotyczącym możliwości opublikowania artykułu (bez zmian lub z odpowiednimi zmianami) albo konieczności jego odrzucenia.
  5. Nazwiska recenzentów współpracujących z Czasopismem podane są w drukowanej wersji czasopisma oraz na stronie internetowej.
  6. Sprawozdania naukowe i techniczne oraz recenzje, opinie i komunikaty podlegają korekcie redakcyjnej.
Attachments:
Download this file (Formularz_recenzji.doc)Formularz_recenzji.doc[ ]479 kB
Download this file (Formularz_recenzji.pdf)Formularz_recenzji.pdf[ ]145 kB