Termin nadsyłania artykułów upływa 30 sierpnia każdego roku.

Redakcja:

- kwalifikacja nadesłanego materiału (artykuł recenzowany lub sprawozdanie naukowe/techniczne) – 1 tydzień,

- od nadesłania tekstu do redakcji do odesłania materiałów (tekst, recenzje) Autorowi/Autorom – do 6 tygodni,

- wydanie tomu i umieszczenie na stronie www – grudzień.

Recenzenci:

- potwierdzenie lub odrzucenie wykonania recenzji - 7 dni

- recenzja – do 4 tygodni

Autor/Autorzy:

- poprawa tekstu według uwag Recenzentów – do 4 tygodni.