prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski, Politechnika Wrocławska (Przewodniczący)
prof. dr hab. inż. Stanisław Duży, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Marek Lorenc, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. (em.) Marek Nieć, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
dr Vitalii Aleksandr Shekov, Institute of Geology of Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences
prof. dr hab. Andrzej J. Wójcik, Instytut Historii Nauki PAN