Jan Butra (KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe)
Wojciech Ciężkowski (Politechnika Wrocławska)
Andrzej Ćwiek (Instytut Prahistorii UAM)
Stanisław Duży (Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej)
Jan Harasimowicz (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego)
Stanisław Januszewski (Fundacja Otwartego Muzeum Techniki)
Małgorzata Labus (Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej)
Gośćwit Malinowski (Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr)
Ryszard Mielimąka (Politechnik Śląska)  
Kajetan d’Obyrn (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)
Eufrozyna Piątek (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska)
Janusz Skoczylas (Wydz. Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
Tomasz Stolarczyk (Muzeum Miedzi w Legnicy)
Piotr Strzałkowski (Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej)
Joanna Szczepankiewicz-Battek (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Jarosława Szwed-Lorenz (Uczelnia Jana Wyżykowskiego)
Andrzej J. Wójcik (Instytut Historii Nauki PAN)