10 Logo konf 

Konferencja „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych” odbywa się corocznie, począwszy od roku 2005.
Jej pierwsza edycja odbyła się w Lutyni koło Lądka Zdroju, gdzie spotykaliśmy się też w latach 2007 i 2009, w roku 2006 obrady odbywały się w Jugowicach, w latach 2008 i 2013 – w Złotnikach Lubańskich, w roku 2010 – w Piechowicach, zaś w roku 2012 – w Świeradowie Zdroju.

Uczestnikami, gośćmi honorowymi i patronami Konferencji byli m.in. Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju prof. M.O. Jędrysek, Wiceprezes WUG mgr. inż. Jan Szczerbiński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dr inż. Herbert Wirth, czy Dyrektor Generalny KGHM „Polska Miedź” S.A. mgr. inż. Zbigniew Bryja.

Nasze spotkania wspierają finansowo jednostki takie jak: KGHM Polska Miedź S.A., Łużycka Kopalnia Bazaltu „Księginki” S.A. w Lubaniu, a także Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Fundacja „Polska Miedź”.

Budzącym duże zainteresowanie elementem Konferencji są sesje terenowe. W ich ramach poznawaliśmy szereg ciekawych obiektów i rejonów dawnej eksploatacji górniczej położonych na Dolnym Śląsku (m.in. Kopalnia Złota w Złotym Stoku, czy oddana do użytku w roku 2013 podziemna trasa turystyczna „Kopalnia Św. Jana” w Krobicy), a także w Republice Czeskiej (Zlate Hory, Kutna Hora, Budišov nad Budišovkou).

Stopniowo kształtował się charakter wydawnictw związanych z Konferencją. Początkowo szerokie omówienia wygłaszanych referatów ujęte były w postaci zeszytów Prac Naukowych Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej (2005, 2006), w roku 2007. materiały konferencyjne wydaliśmy w ramach jednego z numerów Miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego. Od roku 2009 przygotowujemy specjalne zeszyty zawierające streszczenia referatów oraz przewodniki do sesji terenowych, wydawane nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej.