Jesteś tutaj: Mainpage >> Hereditas minariorum >> Archiwum
zmień na polski
change to english

Aktualności

O Czasopiśmie

Archiwum
Vol I
Vol II
Vol III
Vol IV
Vol V

Zasady Publikacji

Redakcja

Napisz do Nas

TOM IV


01. A tale of two lead ingots


02. Woda w górnictwie – od pradziejów do początków XIX wieku


03. Kopalnie złota na Wielisławce (Pogórze Kaczawskie)


04. Górnictwo miedzi w rejonie Kondratowa (Pogórze Kaczawskie)


05. Pozostałości górnictwa rud uranu i żelaza w rejonie Kowar. Część I


06. Historyczne górnictwo węgla brunatnego w okolicach Gubina


07. Natural landscapes of Sortavala Archipelago islands of northern part of the lake Ladoga artificially-induced by old mining workings


08. Ochrona starych kamieniołomów jako obiektów przyrodniczych o walorach naukowych, edukacyjnych i geoturystycznych – teoria a praktyka


09. Wybrane kamieniołomy Ziemi kłodzkiej i ich wykorzystanie geoturystyczne


10. The fate of Shoksha quartzite as a building and decorative stone


11. SPOJRZENIE W PRZESZŁOŚĆ. HISTORYCZNE GÓRNICTWO W ŚWIECIE. „Złote Runo” – od helleńskiego mitu do XX-wiecznej kopalni manganu


12. Rozwój elektrycznych urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla kopalń metanowych


13. Rozwój i upadek przemysłu naftowego w Galicji


14. Ślady prac górniczych w Libiążu pow. Chrzanów


15. Poszukiwanie węgla kamiennego w rejonie Złotoryi i Świerzawy


16. Historia szybu wydobywczego w Grodźcu od początku istnienia do 1945 roku


17. Geologiczny profil ociosów historycznych wyrobisk podziemnej trasy edukacyjnej w Szklarach


18. „Kamieniołomy przydrożne” – zapomniane źródło lokalnego surowca dla drogownictwa


19. Zasługi Jana Samsonowicza dla polskiego górnictwa


20. Historia górnictwa jako historia wypadków na przykładzie kopalni węgla kamiennego „Flora” w Dąbrowie Górniczej


21. Fossores ex Polonia. Rekrutacja polskich górników do Prus


22. 25-lecie Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników


23. W KRĘGU KALLIOPE I KLIO – GÓRNICTWO W SZTUCE. Francisco Baños Martos – malowidła naścienne w Linares


Obsługa Strony: Bartosz Zagożdżon