Jesteś tutaj: Mainpage >> Hereditas minariorum >> O Czasopiśmie
zmień na polski
change to english

Aktualności

O Czasopiśmie
Cele i zakres tematyczny

Archiwum

Zasady Publikacji

Redakcja

Napisz do Nas

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych:
BazTech (http://baztech.icm.edu.pl/index.php/pl/)
BazHum (http://www.bazhum.pl/)
DBC (http://www.dbc.wroc.pl/dlibra)

ISSN 2391–9450 (druk)
ISSN 2450–4114 (online)

Poszczególne artykuły udostępniane są dla celów edukacyjnych w wersji elektronicznej na stronie WWW czasopisma w formule Open Access, na licencji Creative Commons Attribution License (CC BY).

Publikacja materiałów w czasopiśmie Hereditas Minariorum jest nieodpłatna.
Obsługa Strony: Bartosz Zagożdżon