Jesteś tutaj: Mainpage >> Hereditas minariorum >> Redakcja
zmień na polski
change to english

Aktualności

O Czasopiśmie

Archiwum

Zasady Publikacji

Redakcja
Rada Naukowa
Recenzenci
Rada Redakcyjna

Napisz do Nas

Rada Redakcyjna

Redaktor Naczelny
Paweł Przemysław Zagożdżon
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
tel.: +48 71 320 68 86
email: pawel.zagozdzon@pwr.edu.pl

Sekretarz Redakcji/Redaktor Statystyczny
Katarzyna D. Zagożdżon
tel.: +48 71 320 48 68
email: katarzyna.zagozdzon@pwr.edu.pl

Redaktor Tematyczny
Katarzyna Grudzińska
email: katarzyna.sienicka@gmail.com

Opracowanie tekstów anglojęzycznych
Ewa Kuźbik
email: ewa.kuzbik@uni.wroc.pl

Redaktor Językowy
Kamila Osmólska
email: kamila.osmolska@pwr.edu.pl

Redaktor Językowy
Agnieszka Kucharska
email: agnieszka.kucharska@pwr.edu.pl

Administrator profilu Facebook
Wojciech Kaczan
email: wojciech.kaczan@pwr.edu.pl

Rada naukowa

prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski, Politechnika Wrocławska (Przewodniczący)
prof. dr hab. inż. Stanisław Duży, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Marek Lorenc, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. (em.) Marek Nieć, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
dr Vitalii Aleksandr Shekov, Institute of Geology of Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences
prof. dr hab. Andrzej J. Wójcik, Instytut Historii Nauki PAN

Recenzenci

Jan Butra (KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe)
Wojciech Ciężkowski (Politechnika Wrocławska) 
Andrzej Ćwiek (Instytut Prahistorii UAM) 
Marek Doktor (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)
Stanisław Duży (Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej) 
Jan Harasimowicz (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego) 
Mark A. Hunt Ortiz (Department of Prehistory and Archaeology, University of Sevilla)
Stanisław Januszewski (Fundacja Otwartego Muzeum Techniki) 
Małgorzata Labus (Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej) 
Gośćwit Malinowski (Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr)
Ryszard Mielimąka (Politechnik Śląska) 
Piotr Migoń (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego)
Stanisław Mikulski (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy)
Kajetan d’Obyrn (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)
Eufrozyna Piątek (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska) 
Tadeusz Przylibski (Politechnika Wrocławska)
Janusz Skoczylas (Wydz. Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
Tomasz Stolarczyk (Muzeum Miedzi w Legnicy) 
Piotr Strzałkowski (Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej) 
Joanna Szczepankiewicz-Battek (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) 
Jarosława Szwed-Lorenz (Uczelnia Jana Wyżykowskiego) 
Simon Timberlake (Institute of Archaeological Studies Ruhr–Universität Bochum)
Andrzej J. Wójcik (Instytut Historii Nauki PAN)
Obsługa Strony: Bartosz Zagożdżon