Jesteś tutaj: Mainpage >> Hereditas minariorum
zmień na polski
change to english

Aktualności

O Czasopiśmie

Archiwum

Zasady Publikacji

Redakcja

Napisz do Nas

Szanowni Państwo, Zacni Przyjaciele!

Niniejszym, z Rokiem Pańskim 2014 oddajemy do Waszej dyspozycji łamy nowego czasopisma Hereditas Minariorum . Mamy nadzieję, że uznacie je za godnego następcę wydawnictwa „Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury”, że znajdziecie radość i satysfakcję, publikując tu wyniki Waszych prac.

Czasopismo Hereditas Minariorum jest czasopismem dwujęzycznym (przyjmujemy materiały przygotowane w jęz. polskim i angielskim), rocznikiem zamieszczającym materiały dotyczące wszystkich aspektów dziedzictwa i historii górnictwa, zarówno krajowego, jak też europejskiego i światowego, w odniesieniu do górniczej działalności w starożytności, średniowieczu oraz w okresie nowożytnym, w tym w czasach najnowszych.

Szeroko zarysowane posłannictwo Wydawnictwa obejmuje zarówno stworzenie platformy wymiany myśli i prezentacji wyników badań dla przedstawicieli różnych gałęzi nauki, jak też umożliwia ukazanie istotnych dla naszego środowiska informacji, przedstawicielom przemysłu, muzealnictwa, władz lokalnych, przedstawicielom podziemnych tras turystycznych i innym osobom zajmującym się tą problematyką. W związku z tym przyjmujemy do druku następujące materiały:

pisane i publikowane wg zasad przedstawionych w zakładce Informacje dla Autorów.

Czasopismo Hereditas Minariorum drukowane jest przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej, pełne wersje poszczególnych wydań, w postaci plików .pdf, dostępne są on-line na stronie

Obranie akuratnego tytułu dla czasopisma to niekiedy rzecz nieprosta. Tym bardziej, gdy jego tematyka dotyczy tak wielu przecież dziedzin związanych z historią i dziedzictwem górnictwa. Stąd pomysł, by tytuł sformułować w języku uczonych dawnych stuleci – szlachetnej łacinie, w której zakresie mało kto jednak w dzisiejszych czasach biegłością olśniewa. Nie powinno przeto dziwić, że zasięgnęliśmy w tym względzie rady osoby ze wszech miar kompetentnej.

Pani Joanna Pieczonka, Doctor Philosophiae, łaskawa była udzielić nam dogłębnej konsultacji – za co tysiączne podziękowania! Zostało nam tedy uczynione wiadomym, co następuje.

„Metallum – to kopalnia (zwykle odnosi się do kopalni metali, kruszcu), kamieniołom, ruda, metal, minerał; metallicus to przymiotnikowo metalowy, odnoszący się do kopalni; rzeczownikowo górnik, ale wydobywający kruszce, jak i również człowiek skazany na pracę w takiej kopalni – Hereditas metallorum byłoby więc gramatycznie poprawne, ale znaczeniowo chyba za wąskie i będzie się kojarzyło czytelnikom z pewnością z metalami. Jednak w klasycznych tekstach łacińskich, gdy mowa o kopalniach, to właśnie pojawia się określenie metallum. (...)

Gdyby powrócić do Państwa pierwotnego pomysłu – Dziejów górnictwa, to brzmiałoby Historiae minariorum. Trzeba jednak pamiętać, że wyraz minarium nie jest słowem klasycznym (brakuje go w większości klasycznych słowników łacińskich), pojawia się dopiero w tekstach średniowiecznych. Plusem jest natomiast fakt, że będzie się łatwo kojarzył z ang. mine, mining itp.

We współczesnych tekstach łacińskich i starszych nowołacińskich kopalnia bywa nazywana fodina (wyraz używany był też przez autorów klasycznych - np. aurifodina, carbonis fodina, salis fodina), co dawałoby w naszym przypadku tytuł Historia fodinarum lub Historiae fodinarum (dzieje kopalń) (...)".

Te i dalsze rady doprowadziły nas ostatecznie do …

Hereditas Minariorum.
salutationes!
Obsługa Strony: Bartosz Zagożdżon